kategorie

Polityka prywatności i klauzula RODO

Niniejsza Polityka prywatności dotycząca plików cookies odnosi się do całego serwisu internetowego www.tomdarokna.pl

Przez używanie serwisu internetowego www.tomdarokna.pl użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies zgodnie z tym regulaminem. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na używanie plików cookies, powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania serwisu internetowego www.tomdarokna.pl.

Czym są pliki cookies?

Pliki cookies (ciasteczka) to niewielkie pliki, zapisywane na komputerze użytkownika przez serwer internetowy podczas odwiedzania strony internetowej. Większość plików cookies istnieje tylko w trakcie trwania sesji lub "odwiedzin" (ciasteczka tymczasowe), ale część z nich pozostaje także po zakończeniu wizyty (ciasteczka trwałe). Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" pliku (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Wykorzystanie plików cookies

Pliki cookies używane w serwisie www.tomdarokna.pl powodują że przeglądanie stron jest łatwiejsze i przyjemniejsze na przykład w przypadku zerwania połączenia z serwerem użytkownik łatwo może wrócić w to samo miejsce na stronie. Pliki cookies używane są także do tworzenia statystyk oglądalności stron.

Pliki cookies nie są wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach stron ani śledzenia ich nawigacji. Pliki cookies używane w serwisie internetowym www.tomdarokna.pl nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Zmiana ustawień przeglądarki

Przeglądarki internetowe standardowo ustawione są na automatyczne przyjmowanie plików cookis. Można jednak zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby pliki cookies były blokowane lub każdorazowo otrzymywać komunikat w momencie kiedy pliki cookies są wysyłane na urządzenie użytkownika. Ustawienia przeglądarki można zmienić, zazwyczaj w opcjach wyboru ustawień prywatności konkretnej przeglądarki.

Należy jednak pamiętać, że jeżeli zablokujemy używane przez serwis internetowy www.tomdarokna.pl plików cookies, może to negatywnie wpłynąć na poprawność działania serwisu.

 

KLUZULA RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych  jest Pan Marcin Snopek, właściciel firmy TOM-DAR z siedzibą w Łyszkowicach ul. Targowa 1.

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia  lub w związku z prawnym interesem administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia.

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty z którymi zawarto umowę powierzenia przetwarzania danych (doradca podatkowy), kancelarie prawne, banki.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat lub w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora.

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

7) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne w określonym zakresie oraz wymogiem ustawowym w pozostałej części. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odmową realizacji umowy,

8) Pani/Pana dane nie będą poddane procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji (profilowania).

9)  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w innym  celu niż ten, w jakim zostały zebrane.